alle kategorier
TTi (Termal Toughness Index)

TTi (Termal Toughness Index)

TTi (Termal Toughness Index)

TTi er indekset for varmebestandighed for superslibemidler. Den termiske stabilitet af diamantkorn er af særlig betydning ved forarbejdning, da det direkte påvirker forarbejdningskvaliteten, værktøjets levetid, produktionseffektivitet og omkostninger.

Testmetode: Sæt prøverne ind i højtemperatursintringsovnen ved opvarmning ved 1100 ℃ i 10 minutter, lad derefter prøverne udføre TI-testen, den procentvise værdi er TTI-værdien.